Overzicht van de notabelen in Broek op Langedijk

(Bron Oud Recht Broek op Langedijk 6179-6180. uitgezocht door J.W. Balder)

[Kazen, Kostelijken en andere direct genealogisch betrokkenen zijn vet aangegeven]

[indien 2 data zijn aangegeven betreft de eerste de wees-, kerk- en armmeesters; de eerste de schepenen en/of schout]

 

[schepenen met pinkster in ambt gesteld? De anderen op Goede Vrijdag?]

Datum

schout

schepenen

weesmeesters

kerkmeesters

armmeesters

1693

Pieter Corn. Stammes

Corn. Boom

Jan Louriszn Hillen

Jan Jansz Dotter

Jan Cornzn Delend

Jacob Boogert

 

 

 

1694

Pieter Corn. Stammes

Jacob Alertzn Hensbroek

Sijmon Sijmonszn Hensbroek

Dirk Gerrits Slooff

Jan Baertsz Hillen

Jan Corn. Agterthuijs

 

 

 

1695

 

Jacob Jacobszn Zeun

Corn Taamsz Bosman

Jacob Adriaansz Oudes

Jacob Willemsz

Sijmon Pietersz Slooves

 

 

 

1696

 

Pieter Corn Roodenbaart

Corn. Janszn Madderom

Dirk Pietersz Slooves

Jan Jacobs Boekleger

Corn. Jacobsz Groenvelt

 

 

 

6 apr 1697

 

 

Jan Pieterzn Boom

Jan Jacobszn Dotter

Mr. Sijmons Braak

Teeuwis Corn. Balder

Floris Baart (de Jonge)

28 mrt 1698

 

 

Pieter Corn. Roodbaart

Jan Corn. Slooff

Gerrit ADmiraal

Floris Zaenst bosm

Jacob Pieterszn Kaas

1698

 

Jacob Allerts Hensbroek

Jacob Ouwerjans Oudes

Jacob Willemsz

Jan Corn Duijsent

Aarjen Jansz Hillen

 

 

 

1699

Pinxter

 

Jacob Jacobsz Zeun

Jan Jansz Dotter

Sijmen Jacobs Schoenmaker

Allert Gerritsz Eling

Gerrit Corn. Admiraal

 

 

 

9 apr 1700

 

Pieter Corn Boom

Sijmon Sijmonsz Hensbroek

Dirk Gerritsz Slooff

Jan Corn. Agterthuijs

Teunis Segertsz

 

 

 

25 mrt 1701

 

 

Jacob Jacobsz Zeun

Jacob Pieters Kaes

Dirk Piez Slooves

Jacob Adriaansz Oudes

Dirk Jacobsz Hensbroek

1702

Waarschap:Jacob Adriaansz Oudes

Regent (2 jr) Meijert Jansz Madderom

 

 

Dirk Gerrits Sloof

Jan Ooms

Aldert Gerrits Eling

Willem Jansz Mollevanger

4 juni 1702

Pieter Corn. Boom

Jan Baarsz Hillen

Jacob Willems

Dirk Prz Slooves

Gerrit Corn Admiraal

Jan Corn. Duijsent

 

Pieter Jacobsz Boogert

Tonnis Segers

Jan Jansz Dotter

Cleas Willems Visser

27 mei 1703

 

Sijmon Sijmons Hensbroek

Dirk Gerritsz Sloof

Jan Corn., Agterthuijs

Jan Albertsz Blocker

Jan Corn. Madderom

 

 

 

10 en 21 mrt 1704

 

Jan Jansz Dotter

Jac Adr. Oudes

Pieter Jacsz Boogert

Alb. Gerr. Eling

Corn. Gerr. Groenvelt

Dirk Fransz

Jacob Jacobsz Zeun

Jan Baertsz Hillen

Gerrit Admiraal

Aarjen Hillen

10 en 30 mrt 1705

 

Pieter Corn. Boom

Jacob. Jacobsz Zeun

Jacob Pieterz Kaas

Jan Baaertsz Hillen

Dirk Pietersz Slooves

Jan Corn. Agterthuijs

Jacob Corn. Zeun

Corn. Baert. (de Jonge)

Jan Jac Kaan

Jan Czn Madderom

2 apr en 24 mei 1706

 

Dirk Gerrits Sloof

Jacob Willemsz

Gerrit Admiraal

Aarjen Hillen

Jacob Segers

Dirk Sijmonsz

Pieter Boogerd

Sijm Prsz Slooves

Jan Corn. Duijsent

Aarjen Jacobs Kaes

22 apr en 2 jan 1707

Waarschap:Dirk Gerrits Sloof

Molenmr: Aarjen Jns Hillen

Jacob Arjaans Oudes

Pieter Jac. Boogert

Corn. Gerr. Groenvelt

Jan Corn. Duijsent

Jan Corn. Madderom

 

Jan Baartsz Hillen

Dirk Jacobs Hensbroek

 

Jan Corn Agterthuijs

Frans Dircsz de Jongh

6 apr en 27 mei 1708

 

Pieter C Boom

Jac J Zeun

Jan J. Dotter

Jac Pz Kaas

Claas Nierop

 

Dirk Gerr Sloof

Allert Jacobs Kaas

Jan Alberts Blocker

Gerr Admiraal

16 feb 1709

Waarschap: Pieter C Boom, Jacob Willemsz

 

 

Pieter Boogerd

Teunis Zeegers

Corn. Baarten (de Jonge)

Aalbert Dirksz Slooves

29 mei 1710

Molenmeester: Dirk Pieters Slooves

Dirk Gerr Sloof

Dirk Pieters Slooves

Jan Alb. Blocker

Gerrit Corn. Admiraal

Jacob Zeegers

 

 

 

18 apr en 29 mei 1711

 

Pieter Corn. Boom

Jacob Jacsz Zeun

Jac Pietersz Kaas

Claas W. Visser

Teunis Zeegers

Jacob Aarjens Oudes

Simon Wolf

Jan Madderom

V. Corn. Groenvelt

Aarjen Kaas

8 feb 1712

 

 

 

Jacob Willems

Ijff Geijerman

Frans de Jong

Gerrit Admiraal

14 apr 1713

 

 

Dirk Kens

Aalbert Spoor

Aelbert Blocker

Jacob Segers

Dirk Duinman

30 apr 1714

Corn. Stammes

 

Jan Dotter

Louris Hillen

Jan Boogert

Allert Kaas

Jacob Jonkers

19 apr 1715

 

Jacob Prsz Kaas

Jacob Oudes

Klaas Visscher

Jan Madderom

Jac. Jonckers

Jan Dotter

Pieter Boom

Dirk Prz Slooves

Dirk Heijnen

Pieter Kaas

Jan Boogert

10 apr 1716

 

 

Pieter Boom

Sijmon Slooves

Teunis Izaak Ploeger

Corn. Corn. De Jong

Aalbert Spoor

Aalbert Blocker

26 mrt 1717

 

 

Sijmon Prz Slooves

Corn. Gerr. Groenvelt

Jacob Jaczn Zeun

Jac. Adr. Oudes

Jac. Zegers

Jac. Jonckers

15 apr 1718

 

Jacob Jacz Zeun

Jac Adr Oudes

Jan Corn. Madderom

Aalbert Dz Spoor

Jacob Jansz Joncker

Corn. Groenvelt

Jan Granns Bijl

Pieter Boogert

Pieter Kaas

Aldert Kaas

Ijf Heijlemans

6 april 1719

 

Sijmon Pietersz Slooves

Pieter Jacz Boogert

Korens Gerr. Groenvelt

Ijf Heijlemans

Gerrit Aldertsz Eling

Jan Corn. Bijl

Teunis Ploeger

Dirk Gerr. Sloof

Gerrit Admiraal

Aalb. Blocker

Dirk Boogert

29 mrt 1720

 

Dirk Gerr. Sloof

Klaas Willemsz Visscher

Louris Jansz Hillen

Teunis Ploeger

Jacob Kaas

Jacob Oudes

Jan Madderom

Klaas Dotter

Jan Ettes

11 apr 1721

 

Jacob Jacz Zeun

Jacob Aarj. Oudes

Jan Cz Madderom

Jacob Janz Jonkers

Aalb Dz Spoor

Jac. Pietersz Kaas

Corn. Gerrits Groenvelt

Pieter Jacz Boogert

Cornelis Cz de Jong

Aarjen Pz Zoudewijn

Jac Klaasz Huijsman

3 apr 1722

Corn. Prz Stammes

Sijmon Pieterz Slooves

Pieter Jacobsz Boogert

IJff Heijleman

Aalb. Jansz Blocker

Gerrit Alderts Eling

Kornelis Gerr. Groenvelt

Jan Corn. Bijl

Gerrit Kopper

Aldert Kaas

Louris Hillen

Jan Corn. Bijl

Dirk Prz Boogert

26 mrt en 16 mei 1723

 

Jacob Pieterzn Kaas

Dirk Gerrits Sloof

Gerrit Admiraal

Cornelis Groenvelt

Louris Hillen

Gerrit Klaasz Kopper

Dirk Jacobsz Geuzebroek

Jacob Oudes

Jan Madderom

Pieter Jacobsz Kaas

Cornelis Corn. Groot

14 apr en 4 juni 1724

 

Jacob Aarj. Oudes

Jan Corn. Madderom

Cornelis Corn. De Jong

Aalb. Dirkz Spoor

Jan Janz Ettes

Dirk Jacobz Geuzebroek

Teunis Zeegerts Kostelijk

Pieter Jacobsz Boogert

IJff Heijlemans

Corn. Jacobsz Zeun

30 mrt en 20 mei 1725

 

Pieter Boogert

IJff Heijlemans

Jacob Jankers

Claas Dotter

Gerrit Eling

Teunis Zegersz Kostelijk

Teunis Ploeger

Gerrit Admiraal

Aalb. Blocker

Jan Bijl

Jacob Boogert

19 apr en 9 juni 1726

 

Dirk Gerr. Slooves

Sijmon Pietersz Slooves

Dirk Jacobz Geusbroek

Gerrit Admiraal

Cornelis G. Groenvelt

Teunis Ploeger

Jacob Pieterzn Kaas

Jan Madderom

Pieter Oudes

Louris Hillen

Jan Kaas

11 apr en 1 jun 1727

Vacature schout

Jacob Aarj Oudes

Jan Corn. Madderom

Corn. Corn. De Jongh

Aalb. Dirksz Spoor

Aldert Jacobsz Kaas

Jacob Kaas

Jan Aarj Maat

Jacob Huijsman

Aarj. Blocker

IJff Heijlemans

Cornelis Groot

26 mrt 1728

 

Pieter Boogert

IJff Heijlemans

Jacob Janckers

Aarj. Blocker

Cornelis Clercq

Jan Adr. Maat

Jan Corn. Bijl

 

Gerrit Elingh

Gerrit Groenvelt

Claas Dotter

Gerrit Admiraal

15 apr en 5 jun 1729

 

Dirk Gerr. Slooves

Dirk Jacobsz Geusbroek

Gerr. Corn. Admiraal

Claas Jansz Dotter

Cornelis Corn. Groot

Jan Corn. Bijl

Jan Madderom

Frans Backer

Cornelis Zeun

Sijmon Bouwens

Zeger Costelijk

7 apr 1730 en pinkster

 

Jacob Oudes

Corn. De Jonge

Pieter Kaas

Jan Madderom

Gerrit Eling

Jan Madderom

Jan Ptrz Kaas

Pieter Boogert

Jac Janckers

IJff Heijlkemans

Sijmon Slot

23 mrt en 13 mei 1731

 

Pieter Boogert

Aldert Kaas

Cornelis Zeun

Frans Backer

Adriaan Blocker

Jacob Kaas

Gerrit Admiraal

Dirk Slooves

Dirk Boogert

Teunis Zeegerts

Jacob Boogert

11 apr en 1 juni 1732

 

Pieter Gluur

Cornelis Groot

Pieter Oudes

Dirk Boogert

Corn. Clercq

Gerrit Admiraal

Cornelis De Jonge

Jacob Oudes

Corn. Janz Lans

Cornelis Wagenaar

3 apr en pinksteren 1733

 

Jacob Oudes

Jan Madderom

Cornelis De Jongh

Gerrit Admiraal

Zeger Jacobsz Kostelijk

Cornelis De Jong

Pieter Boogert

Aldert Kaas

Gerrit Groenvelt

Pieter Jansz Bijl

Sijmon Jansz Bouwens

23 apr en 13 juni 1734

 

Pieter Boogert

Teunis Zegertsz Kostelijk

Aldert Jacz Kaas

Adriaan Blocker

Cornelis Wagenaar

Pieter Boogert

Nanningh Madderom

Jacob Boogert

Pieter Oudes

Pieter Kaas

Jacob Caan

8 apr en 29 juni 1735

 

Pieter Caas

Jacob Boogert

Pieter Oudes

Frans Backer

Gerrit Eling

Nanningh Madderom

Gerrit Admiraal

Cornelis De Jonge

Sijmon Slot

Zeger Kostelijk

Hendrik Ridder

30 mrt en 20 mei 1736

 

Jan Madderom

Cornelis De Jonge

Dirk Boogert

Zeger Costelijk

Sijmon Bouwens

Gerrit Admiraal

Teunis Zeegers

Aldert Kaas

Adriaan Blocker

Cornelis Clercq

Cornelis Slot

19 apr en 5 juni 1737

 

Pieter Boogert

Teunis Costelijk

Aldert Kaas

Adriaan Blocker

Cornelis Wagenaar

Teunis Zegerz Costelijk

Jan Aarj Maat

Elmert Bosch

Gerrit Eling

Adr. Metselaar

Cornelis Gluur

4 apr en 25 mei 1738

 

Pieter Kaas

Pieter Jansz Bijl

Frans Backer

Gerrit Elingh

Sijmon Slot

Jan Aarj. Maat

Cornelis De Jonge

Jacob Boogert

Gerrit Groenvelt

Zeger Kostelijk

Gerrit Blocker

27 mrt 1739

 

Jan Madderom

Cornelis De Jongh

Pieter Oudes

Adr. Metselaar

Zeger Costelijk

Cornelis De Jongh

Jan Madderom

Hendrik Leeuwen

Adriaan Blocker

Cornelis Slot

Bartholomeus Balder

15 apr en 5 juni 1740

 

Aldert Kaas

Jacob Boogert

Adr. Blocker

Willem Jansz Slot

Cornelis Wagenaar

Jan Madderom

Pieter Ger. Gluur

Frans Backer

Cornelis Caas

Elmert Bosch

Willem Corn. Slot

31 mrt en 21 mei 1741

 

Pieter Kaas

Pieter Jansz Bijl

Frans Backer

Gerrit Elingh

Sijmon Slot

Pieter Gerr. Gluur

Klaas Ploeger

Corn. Clerck

Gerr. Groenvelt

Corn. De Jongh

Pieter Weijers

23 mrt en 13 mei 1742

 

Jan Madderom

Pieter Oudes

Elmert Bosch

Corn. Clercq

Jacob Boerleger

Klaas Ploeger

Pieter Oudes

Aldert Kaas

Adr. Blocker

Cornelis Wagenaar

Claas Volkers

1743, 1744, 1745 en 1746 ontbreken

 

 

 

 

 

8 apr en 21 mei 1747

 

Gerrit Elingh

Sijmon SLot

Seger Costelijk

Klaas Wagenaar

Pieter Opdam

Jac Boogert

Pieter Gluur

Gerrit Elingh

Klaas Wagenaar

Sijmon SLot

Pieter Opdam

12 apr en 2 juni 1748

 

Dirk Boogert

Cornelis Wagenaar

Louwris Ploeger

Maarten Spoor

Dirk Boogert

Adr. Blocker

Jacob Boogert

Jan Pos

Pieter Wijers

Klaas Volkerts

4 apr en 25 mei 1749

 

Jacob Boogert

Adr. Blocker

Bartelmies Balder

Cornelis Slot

Jan Wagenaar

Adr. Blocker

Sijmon Slot

Klaas Wagenaar

Jacob Boerleger

Seger Costelijk

Jan Pos

27 mrt en 17 mei 1750

 

Gerrit Elingh

Sijmon SLot

Seger Costelijk

Jan Pos

Gerrit Wagenaar

Sijmon SLot

Gerrit Groenvelt

Elmert Bos

Jacob Nes

Pieter Opdam

Pieter Boogert

9 apr en 30 mei 1751

 

Dirk Boogert

Elmert Bos

Pieter Backer

Louwris Ploeger

Pieter Bijl

Gerrit Groenveld

Jac. Boogert

Cornelis SLot

Maarten Spoor

Pieter Wijers

Jan Wagenaar

Van 1752 – 1773 zijn geen gegevens bekend

30 july 1774 Jacob Rozee secretaris

 

 

 

 

14 apr en 4 juni 1775

 

Klaas Volkerts

Pieter Opdam

Jan Corntsen

Gerrit Oudes

Aarj. Wagenaar

Cornelis Slot

Jacob Nes

 

 

5 apr en 26 mei 1776

 

Barth Balder

Cornelis Slot

Gerrit Volkerts

Maarten Spoor

Pieter Hillen

Jacob Nes

Klaas Volkerts

 

 

1777

 

Jan. Gerr. Swager

Gerrit Wagenaar

Corn. Mollevanger

Willem Blokker

P. Langerijs

 

 

 

1778

 

Klaas Volkerts

Pieter Opdam

Jan Cantsen

Aarj. Wagenaar

Teunis Costelijk

 

 

 

2 apr en 23 mei 1779

 

Cornelis Slot

Gerrit Volkerts

Maarten Spoor

Pieter Hillen

Jacob Costelijk

Cornelis Slot

Willem Blokker

Willem Blokker

Pieter Opdam

Barent Pos

Teunis Kostelijk

1780

 

Gerrit Wagenaar

Pieter Miesz Bink

Corn. Mollevanger

Willem Blokker

Barent Pos

 

 

 

13 apr en 3 juni 1781

 

Pieter Opdam

Jan Kansen

Teunis Costelijk

Jacob Volkers

Cornelis Corn Wagenaar

Jacob Nes

Gerr Wagenaar

Pieter Hillen

Corn. Blokker

Jacob Volkerts

Cornelis Mollevanger

29 mrt en 19 mei 1782

 

Cornelis Slot

Gerrit Volkers

Maarten Spoor

Pieter Hillen

Jacob Kostelijk

Gerrit Wagenaar

Cornelis Slot

Willem Blokker

Pieter Opdam

Cornelis Mollevanger

Corn. Corn. Wagenaar

1783

 

Gerrit Wagenaar

Pieter Miesz Bink

Cornelis Mollevanger

Willem Blokker

Pieter Swager

Cornelis Slot

Willem Blokker

Pieter Opdam

Pieter Hillen

Corn. Corn. Wagenaar

Jacob Kostelijk

1784

 

Pieter Opdam

Jan Kansen

Teunis Kostelijk

Jacob Volkerts

Corn. Corn. Wagenaar

Willem Blokker

Jacob Nes

Pieter Hillen

Cornelis Mollevanger

Pieter Swager

Jacob Kostelijk

1785

 

Cornelis Slot

Gerrit Volkers

Pieter Hillen

Jacob Kostelijk

Albert Spoor

Jacob Nes

Pieter Opdam

Cornelis Mollevanger

Teunis Kostelijk

Pieter Swager

Jacob Volkers

1786

 

Pieter Miesz Bink

Cornelis Mollevanger

Pieter Kostelijk

Pieter Swager

Cornelis G Wagenaar

Pieter Opdam

Willem Blokker

Teunis Kostelijk

Albert Spoor

Jacob Volkers

Jacob Kostelijk

1787

 

Pieter Opdam

Jan Kansen

Teunis Kostelijk

Jacob Volkers

Corn. Corn. Wagenaar

Willem Blokker

Cornelis Slot

Albert Spoor

Pieter Kostelijk

Jacob Costelijk

Cornelis G Wagenaar

1788

 

Cornelis Corn. Slot

Gerrit Volkers

Pieter Hillen

Jacob Kostelijk

Albert Spoor

Cornelis Slot

Teunis Kostelijk

Pieter Kostelijk

Jacob Volkers

Corn. G. Wagenaar

Corn. Corn. Wagenaar

1789

 

Pieter Bart. Bink

Cornelis Mollevanger

Pieter Costelijk

Pieter Swager

Corn. G. Wagenaar

Teunis Costelijk

Pieter Hillen

Jacob Volkers

Jacob Kostelijk

Corn. Corn. Wagenaar

Albert Spoor

1790

 

Teunis Kostelijk

Jacob Volkers

Corn. Corn. Wagenaar

Cornelis Zeun

Jan Boogert

Pieter Hillen

Willem Blokker

Jacob Kostelijk

Corn. Mollevanger

Albert Spoor

Corn. G. Wagenaar

1791

 

Cornelis Slot

Gerrit Volkers

Pieter Hillen

Jacob Kostelijk

Willem Blokker

Cornelis Slot

Cornelis Mollevanger

Cornelis Zeun

Corn. G. Wagenaar

Jacob Volkers

1792

 

Pieter B.mies Bink

Cornelis Mollenvanger

Pieter Swager

Corn. G. Wagenaar

Cornelis Slot

Teunis Kostelijk

Cornelis Zeun

Pieter Hillen

Jacob Volkers

Jacob Kostelijk

1793

 

Teunis Kostelijk

Jacob Volkers

Corn. Corn. Wagenaar

Cornelis Zeun

Jan Boogert

Teunis Kostelijk

Pieter Hillen

Pieter Hillen

Corn. Corn. Wagenaar

Jacob Costelijk

Willem Blokker

1794

Willem Blokker

Secr: Jacob Rozee

Cornelis Slot

Gerrit Volkers

Pieter Hillen

Jacob Kostelijk

Albert Spoor

Pieter Hillen

Willem Blokker

Corn. Gerr Wagenaar

Cornelis Zeun

Willem Blokker

Jan Boogert

24 febr 1795

 

 

 

24 juni

Schout Willem Blokker, Secret:

Jacob Rozee

 

Schout: Hendrik Boogert

Leden municipaliteit:

Pieter Hillen

Dirk de Geus

Cornelis Gerr Wagenaar

   Dirk Cz Keijser

   Hendrik Gras

   Corn Corn Wagenaar

Commitee waakzaamheid:

Gerrit Glas, Albert Spoor

Corn. Corn. Wagenaar

Willem Blokker

Dirk de Geus

Cornelis Zeun

Jacob Teuniszn Kansen

Jan Boogert

1796

 

 

Teunis Kostelijk

Corn. Gerrits Wagenaar

Jan Boogert

Dirk de Geus

Bartelmies Balder

Jacob Teunisz Kansen

 En 25 mei(hemelvaart) 1797

 

Jacob Klaaszn Volkers

Corn. Gerr Wagenaar

Jan Boogert

Andries Kansen

Dirk Kansen

Aarj. Blom

Jacob Corn. Kostelijk

Pieter Hillen

Teunis Kostelijk

Jacob Kostelijk

Jan Boogert

Aarjen Blom

Bartelmies Balder

 

Veldwachters waren:

 

De franse revolutie geeft een aantal veranderingen. Opmerkingen die daarop betrekking hebben zijn:

24 febr 1795: door Pieter Hillen, Jacob Corn. Koselijk, Aalb. Spoor, Corn. Gerrit. Wagenaar, Pieter Dirksz v.d. Werff, Jacob Teunis Kansen en Dirk de Geus is Willem Blokker tot schout en Jacob Rozee tot secretaris aangesteld.

16 mei 1795: bovenstaande bevestigd door een resolutie van leden der municipaliteit.

24 juni 1795: comite ‘ter voorl  en bestiering van de remotien en Regeringsaanstellingen in de steden en te plattelande van Holland gedemitteerd schout Willem Blokker en als leden van de municipaliteit Pieter Hillen, Dirk de Geus en Corn. Gerr. Wagenaar en in derzelver plaats aangesteld tot schout Hendrik Boogert.

7 mei 1796 kregen de burgers stemrecht (en uit kracht v.h. plakaat van 3 januari 1795)

Ombrenger van de stembiljet werd Willem Corn. Slot.

Tot candidaat voor commissaris werden gesteld: Willem Blokker, Jacob Volkers, Jan Boogert en Bartelmies Balder.

De burgerij moest zaterdag 14 januari 1796 hun stembiljetten in een gesloten kist doen en Cornelis Corn. Wagenaar opende die.

Met meerderheid van stemmen werd Willem Blokker gekozen tot schout.

Het aantal uitgebrachte stemmen bedroeg:

120   Wllem Blokker

109   Jacob Klaas. Volkers

113 Teunis Kostelijk

104 Cornelis Gerrit Wagenaar

110 Jan Boogert

102 Pieter Hillen

110 Andries Kansen

106 Cornelis Zeun

Bovenstaande is door Bartelmies Balder, na voorgaande klokgeklep van den raadhuize plechtig bekend gemaakt. 

22 mrt 1798 zijn door Willem Schut en J.D. Rooij (agenten van het adm. Bestuur van het voormalig gewest Holland) is het vorig bestuur ontslagen en zijn benoemd: Pieter vd Werf, Jb Teunisz Kansen, Alb. Spoor en Dirk Keizer. Tot secretarius is benoemd Jacob Rozee.

6 juli 1802 opdracht de kundigste en beste burgers Pieter Swager, Jacob Schermer en Frederik de Boer tot het ontwerp van de voet en inrichting v.h. gemeente bestuur.

13 febr 1804: Frederik de Boer, Dirk Kanzen, Corn. Gerr. Wagenaar, Corn. Zeun.

1e jaar moet aftreden: F. de Boer en Corn. Opdam; 2e jaar: Dirk Kanzen en Corn. Gerrit Wagenaar en het 3e jaar: Corn. Zeun.