Kaaskoppen uit de Langedijk

 

De nazaten van Pieter Kaas (ca 1600) te Broek op Langedijk

 

 

Odijk en Amsterdam

Juni 2009, [bijgewerkt oktober 2012]

ISBN 978-90-817994-0-9

Copyright D en R. Kaas

[webuitgave]


Inleiding

 

Vanaf 2000 zijn we aan de slag om uit te zoeken wie onze voorouders zijn. De meeste informatie werd meteen op internet (de website familie.kaas.nl) gezet. Dat leverde dan vervolgens weer extra informatie op van anderen die op zoek waren naar verwanten.

 


op foto: Reinie en Dick aan het invoeren

We zijn begonnen met het zoeken naar onze voorouders in het streekarchief van Noord-Holland Noord (in Alkmaar). Vanaf ca 1800 was dat heel eenvoudig. Daarnaast hadden we de schriftjes van tante Sijtje Bak (1925) en Maarten Oyevaar (1904). Deze hadden in de 80-er jaren de kerke­lijke en gemeentelijke adminis­traties door­ge­ploegd en veel gegevens vastge­legd. Vanwege familierelaties konden we daar gebruik van maken.

Ook van veel andere dorpsbewoners heb­ben we inmiddels de doopceel vastgelegd in onze database.


 

Alleen de geboorte, huwelijks en overlijdensgegevens vastleggen geeft maar een heel beperkt beeld van onze voorouders. Je ziet aan die data de grote zuigelingensterfte en begint je af te vragen hoe mensen geleefd hebben; of ze rijk of arm waren; wie hun vrienden waren en ook waarom ze nu in hemelsnaam vanuit een verre plaats een bruid of bruidegom zochten. Hadden ze er kennissen? Kortom elk nieuw gegeven roept weer nieuwe vragen op. Soms waren er ook onverwachte verrassingen. Zoals toen bleek dat op mijn werk 2 van de 60 adviseurs familie waren en ik een paar oude foto’s kreeg van een collega.

 

In dit boek beperken we ons tot het nageslacht Kaas. We hebben onze voorouders kunnen achterhalen tot ca 1600. Of ze relaties hebben met de Zeeuwse, Amersfoortse of de joodse tak uit Amsterdam? We weten het (nog) niet. Of ze oorspronkelijk vanuit het buitenland kwamen ook niet.

Om het overzichtelijk te houden hebben we de nazaten opgesplitst in een aantal perioden. In elk van die perioden geven we een beeld van de omgeving waarin ze leefden. We doen dat aan de hand van de geschiedenis, geografie en foto’s. Tussendoor besteden we aandacht aan onderwijs en gezondheidszorg.

Voor 1625      Hoe zag Noord Holland er voor de kazen uit

1625-1795      De Kazen vestigen zich in Broek

1795-1900      De Kazendynastie krijgt vorm

1900-1950      De periode van de wereldoorlogen

1950-heden     De babyboomers en hun nazaten

 

De komende periode gaan we de verschillende  stukken invullen. Onze tussenresultaten zullen ook op internet verschijnen en dus aan verandering onderhevig zijn.

Van deze informatie gaan we ook een echt boekje uitgeven.

 

Odijk, Dick Kaas

Amsterdam, Reinie Kaas


Gebruikte bronnen:

 1. Regionaal Archief Alkmaar
  1. DTB boeken
  2. Geboorte, Huwelijks- en Overlijdens-akten
  3. Gezinskaarten
  4. Gegevens uit Oud Recht
 2. Archief in Leiden
 3. Archief van Maassluis
 4. Nederlandse Genealogie Vereniging
 5. Archief Ned. Herv. Kerk te Broek op Langedijk
 6. De ‘ schriftjes’ van Sijtje Wagenaar-Bak en Maarten Oyevaar
 7. Genealogie Kommer 1645 – 1995, P.C. van Huijstee-Kommer
 8. Het Geslacht Strijbis, Corrie Kaas
 9. Bevolkingsatlas van Nederland 1850-heden
 10. Gids voor historisch onderzoek Noord-Holland
 11. Grote Historische Provincie Atlas 1849-1859
 12. Het Kadaster

 

Informatie op internet:

 1. www.Genlias.nl
 2. www.watiswaar.nl
 3.  

 

Gebruikte computerprogramma’s

Alhoewel we heel veel gegevens hebben verzameld op papier hebben we al vanaf het allereerste stadium onze gegevens vastgelegd op de computer en vandaar ook een kopie van de gegevens op internet geplaatst.

 1. EXCEL

In EXCEL (maar OpenOffice werkt ook prima) hebben we per persoon (of relatie) in 1 rij alle gegevens vastgelegd. Dat betrof dan de naam, geboorte en overlijdensdatum met daarbij de ouders, getuigen, beroep, verwijzing naar foto’s of andere bronnen en de referenties. Deze gegevens konden eenvoudig in een .csv file (textfile) worden bewaard.

 1. Namen.pl

De verwerking van die gegevens naar een versie die ook goed was om de gegevens te plaatsen op internet resulteerde in een PERL programma NAMEN.PL. Daaruit komt ook meteen een zgn. GEDCOM file en wordt de controle op de correcte invoer uitgevoerd.

 1. Aldfaer

Vanuit de GEDCOM file worden de gegevens ingevoerd in het gratis Aldfaer (www.aldfaer.nl) programma. Zeer eenvoudig kan daarmee bepaalde informatie worden gecheckt op de PC

 1. DFTcom2

Ook in het Dynamic Family Tree programma kan de GEDCOM file worden ingevoerd. De stamboom kan dan via een webbrowser worden gepresenteerd. Inclusief alle gegevens die bij een persoon horen. Ook uitstekend geschikt voor internet.

 1. PHPGedview

Een lange tijd zijn de gegevens ook gepresenteerd via het Open Source programma PhpGedview. Een prachtig programma om allerlei gegevens te presenteren. Voor dat programma heb ik (in PHP) modules gemaakt voor statistische analyse en voorouderanalyse.

 1. http://familie.kaas.nlAlle gegevens zijn op de website geplaatst. Voor de website zijn er enkele PHP modules gemaakt waarmee eenvoudig informatie kan worden opgezocht van de in kaart gebrachte begraafplaatsen. Omdat het aantal ingevoerde personen te groot werd heb ik daarin ook in PHP en javascript extra mogelijkheden ingepast.

 

 

Oud materiaal

We willen met deze pagina’s een beeld scheppen van het land en de geschiedenis van de Langedijk en West-Friesland. Dat is de omgeving waarin onze voorouders en familie zijn opgegroeid. We proberen steeds nieuwe informatie toe te voegen. 

I.                Inhoud

II.              Genealogie Kaas

III.            Geschiedenis

IV.            Geografie

V.              Gezondheidszorg