Gebruik van Namen informatie

 

Dit onderdeel van het (linker)navigatie menu bovenaan  geeft u de volgende mogelijkheden:

 1. Zoek op naam: Laat de gegevens van een geselecteerde persoon zien.
 2. Fotogalerij op naam: Als 1 maar laat ook foto (indien aanwezig) zien
 3. Nakomelingen: Geef een overzicht van de nakomelingen in tabelvorm.
 4. Maak PDF met persoon: CreĎer een voorouder of nakomelingensheet op PDF.
 5. Statistiek. Geef een statistisch overzicht van een aantal selecties.
 6. Help bij opzoeken namen. Deze pagina.

 

Voordat de programma’s kunnen worden uitgevoerd moet allereerst een begin persoon worden geselecteerd uit de genealogische database. Dat doen we op de volgende wijze:

o             Start met de eerste 2 letters van de achternaam

o             Als de naam een tussenvoegsel heeft type dan eerste de complete achternaam. Dan een - teken en vervolgens het voorzetsel

o             Voorafgaand aan de voornaam geef je eerst een komma en dan de letters van de voornaam

Maak je een fout geef dan een DELETE. Je mag ook alles selecteren en helemaal opnieuw starten

 

Ad 1. Zoek op naam.

Nadat je de juiste naam in het onderste navigatiemenu zichtbaar hebt gemaakt kun je hier op klikken. Het programma viewer.html wordt dan opgestart. Dit presenteert een overzicht van de persoonsgegevens, eventuele partners en kinderen alsmede van de ouders en de grootouders.

In dit overzicht zijn de volgende extra’s mogelijk:

 1. De namen zijn weer aan te klikken waardoor een nieuw overzicht wordt gemaakt.
 2. Bij de naam van de gekozen persoon en diens echtgeno(o)t(e) zijn aan de rechterzijde soms nog de volgende opties:
  1. [K]. Door hier op te klikken komt kadaster informatie beschikbaar (zie onder kadaster info in hoofdmenu
  2. [P]. U kunt kiezen uit 1 of meerdere foto’s
  3. [D]. Door deze selectie te maken wordt een WORD document met extra informatie gedisplayed
  4. [H]. Door deze selectie te maken wordt een HTML document met extra informatie gedisplayed

Informatie over een nieuwe naam kunt u selecteren door weer een nieuwe achternaam, voornaam in te typen.

Op elk gewenst moment kun je op één van de namen in het onderste navigatie menu klikken. De gegevens worden dan in het rechter menu gepresenteerd

 

Ad 2. Fotogalerij.

Laat van de geselecteerde persoon zowel de voorouders als de kinderen zien in foto’s. Als de persoon nog leeft of als geen foto beschikbaar is wordt dit aangegeven.

 

Ad 3. Nakomelingen

Nadat u een naam heeft geselecteerd (en met de viewer gepresenteerd) kunt u deze routine aanroepen. Achtereenvolgens krijgt u twee tabellen op het scherm.

 1. Een tabel waarin het aantal nakomelingen is aangegeven. Deze bestaat uit 3 kolommen waarin per generatie zowel alle nakomelingen als de nakomelingen langs mannelijke lijn zijn aangegeven.
 2. Een tabel waarin de namen en geboortedata van de verschillende generaties van nakomelingen met dezelfde achternaam zijn opgenomen. De tabel is als volgt opgebouwd.
  1. Kolom 1: het rijnummer
  2. Kolom 2: het aantal personen in deze rij.
  3. Kolom 1+2*i: de naam van de personen in de i-e generatie. Als er in een generatie meer kinderen zijn komen die onder elkaar te staan. Voor dat dit gebeurd worden eerst alle generaties van de voorafgaande persoon gepresenteerd.
  4. Kolom 2+2*i: Indien aanwezig de naam van de echtgeno(o)t(e) van de voorafgaande persoon.

De tabellen zijn eenvoudig met copy/paste te copieren naar een spreadsheet.

 

Ad 4. Maak PDF met persoon

Nadat u een naam heeft geselecteerd (en met de viewer gepresenteerd) kunt u deze routine aanroepen. U krijgt nu eerst een keuzescherm te zien met achtereenvolgens de volgende keuzen:

 1. Type. Welk type PDF wilt u hebben? De keuze is uit:

§      PDF van de voorouders van de geselecteerde persoon

§      PDF van de nakomelingen van de geselecteerde persoon

 1. Keuze soort plot. De keuze is uit Uitvoer in cirkel of vierkante vorm.

§      Vierkant. Standaard is vierkant want in cirkel vorm kunnen teksten overlappen.

§      Cirkel 360 graden

§      Cirkel 270 graden

§      Cirkel 180 graden

 1. Paper size. Men kan kiezen voor een standaard format of het programma laten berekenen wat optimaal is. Standaard is zelf berekenen.

§      Papier aanpassen. De oppervlakte wordt zelf berekend. Maximaal is de breedte van A0; lengte onbeperkt.

§      Papier omvang van respectievelijk A4, A3, A2, A1 of A0.

 1. OriĎntatie van het papier. Keuze uit:

§      Staand

§      Liggend

 1. Selectie van de nakomelingen. (Uiteraard allen van belang als u eerder voor deze optie hebt gekozen)

§      Mannelijke lijn. Alleen de personen in de mannelijke lijn worden zichtbaar gemaakt.

§      Vrouwelijke lijn. Alleen de personen in de vrouwelijke lijn worden zichtbaar gemaakt.

§      Alle nakomelingen. Dit wordt een enorme output. Alle bekende nakomelingen worden in beeld gebracht.

 1. Aantal te plotten generaties. De keuze is alle of een selectie tussen 2 en 16.

 

Na de selectie kan men op de knop Maak PDF klikken om de PDF te genereren. Deze wordt vervolgens in een apart scherm van de browser zichtbaar gemaakt. U kunt vervolgens op deze file alle gewenste bewerkingen (zoals mailen, printen, opslaan etc) uitvoeren.

 

Ad 5. Statistiek

De mogelijkheid bestaat om op basis van de aanwezige gegevens een aantal grafieken te produceren waarin statistisch de informatie is verwerkt.

Op dit moment zijn de volgende opties anwezig:

a.     Geboorten

Š      Geef een overzicht van de maanden waarin de opgenomen personen geboren zijn.

Š      Eventueel uitgesplitst naar man en vrouw

Š      Het is mogelijk alleen 1e kinderen te selecteren

b.     overlijdens

a.     Geef een overzicht van de maanden waarin de opgenomen personen zijn overleden.

b.     Eventueel uitgesplitst naar man en vrouw

c.     Het is mogelijk alleen 1e kinderen te selecteren

c.     huwelijken

a.     Geef een overzicht van de maanden waarin de opgenomen personen zijn getrouwd.

b.     Het is mogelijk alleen 1e huwelijken te selecteren

d.     aantallen

a.     Geef een overzicht van de aantallen kinderen per gezin.

b.     Geef een overzicht van de levensduur van de opgenomen personen

 

Copyright:

-         de programma’s zijn beschikbaar onder GNU public license

-         de informatie is beschikbaar onder GNU creative commons

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij het presenteren van de gegevens worden de algemene verjaringsregels in acht genomen.

 

Dat betekent dat van levende personen geen data of plaatsen worden weergegeven

Graag eventuele verbeteringen opsturen naar webmaster@familie.kaas.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------